Vårt arbeid

14 vinduer og dører, ny tømmermans kleding, bytte av isolasjon og etter isolert med 5cm extra.