Vårt arbeid

Rehab av loft: trapp sett neden ifra.